ANSVAR

Som förskrivare är det du som tar ansvar för att det valda hjälpmedlet/hjälpmedlen (i kombination med varandra) är lämpliga och motsvarar de behov som patienten har. Det fulla och slutliga ansvaret för kombinationers lämplighet tas alltid av den som kombinerar produkter, ex. förskrivaren som också har att följa tillverkarens bruksanvisningar.

Note! This service applies only for the Swedish market!


OK! JAG FÖRSTÅR


Läs mer om ansvar >>

VET DU VAD DU LETAR EFTER?

Sök direkt på produkt eller varumärke för att hitta lämpliga kombinationer.

MEDVERKANDE LEVERANTÖRER

Tillverkare i HMC Sveriges kombinationsguide är Etac, Guldmann, Handicare, Invacare och Pernova som är legala tillverkare eller auktoriserade importörer av produkter som är introducerade på marknaden i Sverige/EU.

Samtliga produkter i HMC Sveriges kombinationsguide har tagits fram enligt gällande direktiv och lagar och är CE-märkta och godkända av respektive tillverkare.